OSP KLEMENTÓW

Ochotnicza Straż Pożarna

ZARYS HISTORYCZNY OSP KLEMENTÓW

Inicjatywa powołania jednostki zrodziła się w dniu 16 marca 1958 r.. Już 30 marca tegoż roku na ogólnym zebraniu wiejskim, na którym uczestniczyły 23 osoby, postanowiono oddać w trwałe użytkowanie OSP działkę o pow. 1,5 ha z przeznaczeniem na wybudowanie remizy strażackiej, w której znalazłyby miejsce: sala taneczna wraz z szatnią, pomieszczenie gospodarcze i świetlica. Na ten cel społeczność Klementowa przekazała 2.836 zł. Zakończenie budowy nastąpiło w roku 1961.

Regionalna prasa donosiła: „Inicjatorzy tego ruchu społecznego: Stanisław Pawlak, Stanisław Kurowski (Sekretarz GRN) i Kazimierz Lesiewicz (przewodniczący GRN w Pradze) – rolnicy tejże wioski, zwołali zebranie miejscowych gospodarzy, którzy wyrazili poparcie.”                Byli to m. in.: Stanisław Wożniak, Stanisław Dobiecki, Zygmunt Nikityn, Wojciech Adamczyk, Kazimierz Sobkowiak, Władysław Pawlak, Władysław Borasa, Stanisław Polka, Czesław Borasa, Józef Borasa, Jan Adamiak, Leon Kałużny, Antoni Kałużny.

Pierwsze ogólne zebranie Strażaków wyłoniło dziewięcioosobowy Zarząd, na czele którego stanął Kazimierz Lesiewicz i pięcioosobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Kazimierzem Sobkowiakiem.

Funkcję prezesów jednostki piastowali kolejno:

1958-1964 Kazimierz Lasiewicz

1964-1966 Leon Kałużny

1966-1973 Stanisław Pawlak

1973-1979 Jan Adamiak

1979-2011 Aleksander Kałużny

2011-         Krzysztof Stasiak

Wybudowany budynek z czasem okazał się mało funkcjonalny. W związku z tym w roku 1967 postanowiono rozbudować świetlicę, a nieco później wybudować garaże. Oddano je do użytku w 1973 r., mieści się w nich sprzęt jednostki, dwa stanowiska na wozy bojowe.
Straż w Klementowie posiada zabytkowy konny wóz bojowy, który jest cennym eksponatem jednostki.

W dniu 14 sierpnia 1983 roku zorganizowano Jubileusz 25 - lecia, a 20 lipca 2008 roku
50 – lecia powstania jednostki OSP Klementów.

Staraniem kolejnych Zarządów zbudowano w remizie instalację wodociągową i sanitarną, położono wokół budynku płyty chodnikowe i kostkę brukową, została odnowiona remiza, wymieniono drzwi i okna. Uporządkowano otoczenie remizy, postawiono nowy płot wraz z nowymi bramami wjazdowymi i furtą.

Dzięki współpracy z samorządem terytorialnym jednostka została wyposażona w sprzęt pożarniczy taki jak: VW Transporter, agregat prądotwórczy, piłę łańcuchową, motopompy, węże i inny sprzęt.

Przez cały czas swego istnienia jednostka odwołuje się do pięknych tradycji pożarniczych, buduje współczesne pożarnictwo mając poczucie zakorzenienia w ciągłości historycznej.

Na początku 2008 roku dzięki staraniom Komitetu Fundacji Sztandaru i Zarządu OSP Klementów zakupiony został sztandar dla jednostki, który został przekazany na uroczystości 50 – lecia powstania jednostki.

W latach 1992-2011 strażacy z Klementowa wraz z drużyną młodzieżową uczestniczyli w Gminnych Zawodach Pożarniczych zajmując jedno z czołowych miejsc. Druhowie wpisali w swój kalendarz działalność kulturalną, oświatową i sportową. Można powiedzieć, że strażnica była i jest szkołą wychowania obywatelskiego. Zarząd organizował zawody tenisa stołowego, piłkę siatkową, wystawił drużynę piłki nożnej w zawodach gminnych i powiatowych. Spełniając swą misję druhowie jednostki uczestniczyli w życiu okolicznych mieszkańców chroniąc i broniąc przed żywiołem ognia i wody życie i dobytek współwłaścicieli. W chwili obecnej OSP Klementów zrzesza w swoich szeregach 59 członków ( w tym 7 kobiet ). Są to mieszkańcy wsi Klementów, Praga, Rodrysin, Borysew i Poddębice.

Dalsze działanie jednostki i jej Zarządu jest ukierunkowane nie tylko na sprawy gospodarcze i organizacyjno – szkoleniowe, lecz także na spowodowanie napływu w nasze szeregi młodzieży, która przejmie w przyszłości obowiązki utrzymania naszej jednostki.

 

25lecie.JPG