OSP KLEMENTÓW

Ochotnicza Straż Pożarna

nag100.jpg

Fund002.jpg

 

PO_098_OSP.jpgAKTUALNOŚCI


Walne Zebranie OSP KLEMENTÓW

05-02-2018 16:16:33

W sobotę 03-02-2018 odbyło się Walne Zebranie członków OSP Klementów, podsumowujące działalność jednostki za 2017 rok. Zebranie otworzył i powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości prezes zarządu dh. Krzysztof Stasiak.  W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2017 roku:


- sprawozdanie finansowe


- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


Przeprowadzono wybory uzupełniające do zarządu na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz na naczelnika OSP Klementów .


Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na 2018 rok.


Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zastała podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP.
SL276599-2018wa.jpg

SL276602-2018wa.jpgSL276606-2018wa.jpg

SL276607-2018wa.jpg

SL276608-2018wa.jpg

SL276610-2018wa.jpg

SL276611-2018wa.jpg

SL276613-2018wa.jpg

SL276616-2018wa.jpg

SL276617-2018wa.jpg

 

Powrót do listy