OSP KLEMENTÓW

Ochotnicza Straż Pożarna

nag100.jpg

Fund002.jpg

 

PO_098_OSP.jpgAKTUALNOŚCI


Relacja z Walnego Zebrania OSP Klementów

03-02-2020 12:55:02

W dniu 02 lutego 2020 roku odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowie. Na zebraniu poszczególni członkowie zarządu przedstawili sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Prezes Ochotniczej Straży w Klementowie Krzysztof Stasiak zaprezentował projekt planu działalności i plan finansowy na rok 2020. Obecni na zebraniu członkowie OSP w Klementowie udzielili zarządowi absolutorium za 2019 rok. W trakcie zebrania zabrał głos honorowy prezes OSP w Klementowie Aleksander Kałużny, który w dużym skrócie przybliżył młodszym druhom oraz zaproszonym gościom historie powstania tutejszej jednostki.

DSCN0357-2020-1.jpg

DSCN0360-2020-2.jpg

DSCN0363-2020-3.jpg

DSCN0370-2020-5.jpg

DSCN0372-2020-7.jpg

DSCN0366-2020-4.jpg

DSCN0382-2020-8.jpg

DSCN0391-2020-10.jpg

DSCN0392-2020-11.jpg

DSCN0395-12.jpg


DSCN0400-2020-16.jpg

DSCN0403-2020-14.jpg

DSCN0410-2020-15.jpg

DSCN0405-17.jpg 

Powrót do listy